'StilteWerk'           

Meditatie    Stilte    Bezinning    Natuurlijke Therapie

 
 

Leiden  -  Meditatie Dagen 2018 

 

 

Vier zondagen o.l.v. Edwin Valentijn met veel stilte en meerdere meditaties.

Tijdens de dagen wordt gewerkt met de energie en spirituele leiding afkomstig van een Engel, Meester of Kristal-Deva.

Deelnemers worden uitgenodigd om hun ervaringen te delen met meditatie en de consequenties ervan voor het dagelijkse leven.

Tevens zal Edwin ingaan op vragen m.b.t. tot persoonlijke ontwikkeling, veranderend inzicht en spirituele groei.

 

 

Data     : 18 maart, 17 juni, 16 september en 9 december 2018


Tijdstip : 10.00 - 17.00 uur (ontvangst vanaf 9.30)

 

Locatie : Kapel 'Verbum Dei' - Utrechtse Veer t.o. woonboot 39 - Leiden

 

kosten : 65 EUR p.p. per dag

 

 

Aanmelden voor deelname aan een meditatie dag doet U telefonisch of per E-mail bij 'StilteWerk'. Aanmelden voor een bepaalde dag is mogelijk tot uiterlijk één week voorafgaande aan de dag.

U bent definitief ingeschreven voor deelname na overmaking van de kosten op IBAN NL49 INGB 0003 9458 74 t.n.v. E.V. de Hees in Delft.

Restitutie van de kosten is niet mogelijk.

'StilteWerk' behoudt zich het recht voor om in bijzondere situaties data te wijzigen of dagen te annuleren. In het laatste geval worden de kosten voor deelname aan U terug betaald. 

 

Alle dagen en de meditaties worden geleid door Edwin V. de Hees. 

Tijdens de dagen wordt gewerkt met meerdere periodes van diepe aandachtige stilte en meditatie. Tussen de meditaties door worden enkele korte beschouwingen of overwegingen gegeven. Daarnaast is er gelegenheid voor dialoog en voor beantwoording van vragen. Afhankelijk van de samenstelling van de groep en het moment, worden tijdens een meditatie dag een aantal lichte adem- en lichaamsoefeningen gedaan.

Halverwege de dagen wordt een vegetarische lunch geserveerd.

Materiaal voor de meditaties (matten, mediatiebankjes, e.d.) zijn in de meditatie ruimte aanwezig.

I.v.m. de lengte van de dagen kunt U ook meedoen op een stoel mocht dit Uw voorkeur hebben.