'StilteWerk'           

Meditatie    Stilte    Bezinning    Natuurlijke Therapie

 
 

Vaste Stilte Groep

 


 Momenteel is er geen vaste groep actief.

Bij voldoende belangstelling kan dit initiatief opnieuw gestalte krijgen op iedere locatie die geschikt is voor het beoefenen van meditatie.

Ideeën of suggesties? Neem vrijblijvend contact op met 'StilteWerk'.

 

 

Tijdstip:  Nader te bepalen / duur van de bijeenkomsten - maximaal 2 uur


Kosten :  75 EUR (voor zes bijeenkomsten)  /  10 EUR (kennismakingstarief)

 

 

Een vaste stilte groep mediteert éénmaal in de maand op een vaste locatie.

Aanmelden voor deelname aan een groep doet U telefonisch of per E-mail bij 'StilteWerk'. U bent definitief ingeschreven na overmaking van de kosten voor deelname op IBAN NL49 INGB 0003 9458 74 t.n.v. E.V. de Hees in Delft. Annuleren en restitutie van de kosten zijn niet mogelijk.

U kunt zich op ieder gewenst moment bij een vaste stilte groep aansluiten. U verbindt zich dan voor zes achtereenvolgende bijeenkomsten aan de groep. Na zes keer is verlenging met opnieuw zes achtereenvolgende bijeenkomsten mogelijk.

Ter kennismaking is het mogelijk om een keer tijdens één van de avonden met de groep mee te oefenen.

 

De vaste stilte groepen worden geleid door Edwin V. de Hees.

Tijdens de bijeenkomsten wordt een intensieve stilte-meditatie beoefend voorafgegaan door een korte inleiding.

Na afloop van iedere bijeenkomst is er gelegenheid tot het hebben van een kort gesprek met de leiding, mocht daartoe de behoefte bestaan. U dient dit voorafgaande aan de desbetreffende bijeenkomst aan te geven.

Zorgt U er a.u.b. altijd voor dat U op tijd bent. Vanwege het karakter van de bijeenkomsten kunt U na aanvang van de bijeenkomsten niet meer worden binnengelaten.