StilteWerk

Meditatie en Stilte

 

 

Het beoefenen van meditatie en stilte is van alle tijden. In veel culturen en religieuze ordes is het regelmatig beoefenen van meditatie en stilte altijd de belangrijkste basis geweest voor bezinning en spirituele scholing.

Diepe aandachtige stilte en het beoefenen van meditatie zijn echter geen doel op zich. Het mediteren en de stilte zijn middelen om het contact te herstellen met de eigen innerlijke bron van wijsheid die in ieder mens aanwezig is. In de diepte van de innerlijke stilte bevinden zich de antwoorden op vele vragen.

Het beoefenen van stilte is een poort naar meer omvattende en diepere lagen van het bewustzijn. Gedurende het mediteren kunnen er deuren open gaan naar spirituele dimensies van het bestaan. Hierdoor ontstaat een dieper inzicht in het wezen van de mens, de natuur en de kosmos.

Wie heeft besloten zich in zijn leven te verbinden met meditatie en stilte, betreedt vanaf dat moment een bijzonder pad. Het regelmatig beoefenen van meditatie brengt vaak een diepgaand proces van verandering en heling op gang. Door het beoefenen van stilte wordt men meer ontvankelijk en leert men zich onbevooroordeeld open te stellen voor een grotere spiritueel-kosmische realiteit waarvan men als mens deel uitmaakt. Ideeën of visies die men heeft ten aanzien van zichzelf, alsmede met betrekking tot het leven in het algemeen, veranderen hierdoor vaak grondig.

Stilte is er echter niet zomaar. Meditatie en spiritueel bewustzijn zijn zaken waarmee men moet oefenen en waaraan men moet werken. Om goed te leren mediteren is een bepaalde inzet en betrokkenheid nodig van degene die mediteert. Dit is de dan ook de reden dat werd gekozen voor 'StilteWerk' als naam van deze organisatie.

 
E-mailen
Bellen
Info