StilteWerk

Overwegingen

 

Sinds 2013 zijn op deze pagina spirituele overwegingen en inspirerende teksten geplaatst van Edwin Valentijn. De teksten bevatten belangrijke informatie voor wie in deze tijd meditatie beoefent of van plan is dat te gaan doen. De informatie is tijdloos, universeel, betekenisvol en diepgaand.

Iedere tekst heeft een heldere energie en moedigt mensen aan om te zoeken naar nieuwe spirituele impulsen in zichzelf.  Een aantal van deze teksten werd eerder gepubliceerd via het online webmagazine Rust.nl.

Met ingang van 2017 worden op deze pagina geen nieuwe overwegingen of teksten meer geplaatst. U vindt hieronder een bloemlezing van de teksten van de afgelopen jaren. De directe overdracht van spirituele informatie vindt voorlopig alleen plaats tijdens groepsactiviteiten en individuele sessies.
Het doel van meditatie

 

Mensen vragen dikwijls: wat de waarde is van regelmatig mediteren. Wat is het uiteindelijke doel? Wat bereik je er mee?   

De waarde van meditatie is gelegen in het herstellen van het contact met je eigen innerlijke bron van waarheid en wijsheid. Door stilte en meditatieve afstemming komt er ruimte voor de meer subtiele en spirituele aspecten van je wezen. Je wordt je weer meer bewust van je essentie, van degene die je ten diepste bent: je 'Ware Zelf'.  

Innerlijke rust en stilte zijn belangrijke voorwaarden om bewust en helder te kunnen ervaren wie je ten diepste bent. Alle gehechtheid aan gedachten, emoties, herinneringen of verwachtingen die je doorgaans hebt, dien je los te laten. Stil, open, aandachtig en niet afgeleid door wat dan ook, neem je waar wat zich aan jou toont. Gaandeweg zal je steeds meer gaan beseffen wie je werkelijk bent en wat dit betekent voor je verdere leven.

Dit volledig te belichamen in het bestaan van alledag, is in alle tijden 'zelf-realisatie' of 'verlichting' genoemd. Dat is het ware doel van meditatie.
Mediteren moet je doen

 

Er zijn heel veel boeken geschreven over meditatie en inmiddels is er nog veel meer informatie te vinden op het internet. Maar om te begrijpen wat meditatie is en welke ervaringen het met zich mee brengt, staat je eigenlijk maar één ding te doen en dat is: doen. Meditatie is iets wat je moet beoefenen. Het is praktisch. 

Het is niet mogelijk om te begrijpen wat meditatie is door er uitsluitend over te lezen of er veel over na te denken. Evenmin zal je verder komen door er veel met anderen over te praten. Meditatie blijft dan slechts een idee in je hoofd, terwijl meditatie er al die tijd op wacht om beoefend te worden. Natuurlijk is het zinnig om vooraf enige voorkennis te hebben m.b.t. meditatie. Maar het bijzondere van meditatie is nu juist gelegen in het feit, dat je uitsluitend door het beoefenen ervan kunt leren hoe je het daadwerkelijk moet doen. Het beoefenen van meditatie als zodanig, wijst je de weg. Daar kan geen boek, leraar, lezing of éénmalige workshop tegenop. 

En net zoals het niet mogelijk is om een bepaald vak of beroep in twee weken te leren, zo is het evenmin mogelijk om in slechts korte tijd te leren mediteren. Iemand die een goed musicus, accountant of chirurg wil worden, heeft daar vele jaren voor nodig. Precies zo is het gesteld met ware meditatie: het kost tijd, oefening en geduld om het werkelijk te leren en een plaats te geven in je leven. 

Mocht je al enige tijd overwegen om te gaan mediteren of vraag je je af of het wel echt iets voor je is? Mediteren moet je doen, dus begin maar gewoon. Niet morgen of volgend jaar, maar vandaag.
Overgave en vertrouwen

 

Er wordt tegenwoordig van alles en nog wat beweerd over meditatie. En wellicht zit je met de vraag wat je nu eigenlijk precies moet doen tijdens het beoefenen van meditatie. Wat doet iemand die mediteert? Het verbluffende en simpele antwoord op die vraag is: niets.  

Tijdens het mediteren 'doe' je niets. Het gaat er bij het beoefenen van meditatie om dat je ‘bent’. Zonder iets te doen zit je in stilte op een stoel, een kussen of een meditatiebankje. In diepe aandacht en met volle overgave neem je waar wat er tijdens het mediteren gebeurt. Je zou ook kunnen zeggen: mediteren is 'volledig-bewust-aanwezig-zijn' of ‘bewust-zijn’ op de plek waar jij je op dat moment bevindt.

Tijdens het beoefenen van meditatie dient zich van alles aan. Er zijn invloeden uit de omgeving zoals geluiden of geuren. Er zijn sensaties in het lichaam. Je voelt bijvoorbeeld je ademhaling of het kloppen van je hart. In de geest komen allerlei gedachten voorbij in de vorm van ideeën, beelden, herinneringen, fantasieën, inspiraties of inzichten. Emoties komen en gaan. Onrust, twijfel, verdriet, angst of kwaadheid kunnen zich voordoen. Maar ook kan er sprake zijn van prettige gevoelens zoals blijdschap, vreugde, dankbaarheid of liefde. Daarnaast kunnen er bepaalde ervaringen of gewaarwordingen zijn die je niet direct kunt duiden of begrijpen.   

Dat alles is goed zo. Het is er allemaal en het mag er allemaal zijn. Je hoeft er niets mee te doen en je hoeft er tijdens het mediteren ook geen oordeel over te hebben. Stil, open en aandachtig neem je alles waar.

Zo zit je daar gedurende een bepaalde tijd in diepe verbondenheid met jezelf. Helemaal ontvankelijk voor wat er gebeurt. Vol vertrouwen laat je tijdens het mediteren de stilte zijn helende werk doen, zonder je ermee te bemoeien of in te grijpen. Dat is alles. Je mediteert. 
Mediteren heeft consequenties

 

Wat jouw motieven om te mediteren ook mogen zijn, het werkelijke doel van meditatie is te groeien in bewustzijn. Je moet een oprecht verlangen hebben naar een dieper inzicht en het kennen van je eigen innerlijke waarheid. Daarvoor is het nodig dat je leert om volledig eerlijk te zijn m.b.t. jezelf en jouw leven. Het regelmatig beoefenen van meditatie heeft namelijk consequenties.

Het beoefenen van meditatie zal er gaandeweg toe leiden dat je op een geheel andere manier gaat waarnemen. Als gevolg daarvan ga je ook op een geheel andere manier over bepaalde zaken denken. Je zult ervaren dat je werkelijke wezen uit veel meer bestaat dan je tot nu toe hebt gedacht. Je bewustzijn omvat veel meer dan alleen maar je lichaam, je emoties of je gedachten. Diep binnenin jezelf bestaat een spirituele werkelijkheid die groter en ruimer is dan je alledaagse, persoonlijke leven zoals je dat tot nu toe kent. Op het moment dat je dit begint te doorgronden kun je in je leven voor belangrijke keuzes of veranderingen komen te staan.   

Zaken die voorheen belangrijk voor je waren kunnen minder interessant worden, terwijl dingen die je voorheen niet wilde zien of probeerde te negeren juist belangrijker voor je worden. Je begint bijvoorbeeld te beseffen dat je een andere richting dient in te slaan m.b.t. je werk, je dagelijkse bezigheden of je sociale contacten. Ook kun je te maken krijgen met veranderingen in je lichaam, je gezondheid of je seksualiteit. Misschien wordt het je duidelijk dat je veel beter voor je lichaam moet zorgen, dat je andere voeding nodig hebt en meer lichaamsbeweging. 

Meestal worden mensen die regelmatig mediteren gevoeliger voor bepaalde zaken. Vaak ontstaat er meer belangstelling voor spiritualiteit, paranormale manieren van waarnemen of belangrijke vragen rondom het leven en de dood. Sommigen vinden een geheel nieuwe vorm van inspiratie voor bezigheden zoals schrijven, spreken, schilderen, musiceren of dansen. Maar ook ontstaat er dikwijls juist een verlangen naar meer stilte, meer rust en een diepere verbinding met de natuur.

Wat voor veranderingen zich ook zullen aandienen door het beoefenen van meditatie, van één ding kun je zeker zijn: regelmatig mediteren heeft consequenties. Dat is geen reden om dan maar snel een andere kant op te kijken. Ga jij de uitdaging aan?
Innerlijke waarheid

 

Het beoefenen van stilte en meditatie is geen doel op zich. Stilte en meditatie zijn hulpmiddelen om in diep contact te komen met je eigen innerlijke waarheid en spirituele wijsheid. Die innerlijke waarheid en spirituele wijsheid zijn in ieder mens aanwezig. Er is echter een zekere mate van oefening nodig om met deze waarheid en wijsheid in contact te komen.

Door regelmatig stil te zijn en te mediteren begin je langzaam meer voeling te krijgen met je 'Ware Zelf'. Je kunt je weer beter verbinden met het spirituele wezen dat je ten diepste bent. Je begint steeds meer te ontwaken met betrekking tot jouw eigen innerlijke waarheid of essentie. Door vervolgens in het dagelijks leven uitdrukking te geven aan je innerlijke waarheid, begin je vanuit je diepste essentie te leven.

Innerlijke waarheid is echter geen star of eenduidig iets. Het is niet een vooraf bepaald vaststaand feit of iets dat je zomaar kunt aanwijzen of omschrijven. Je essentie of innerlijke waarheid is iets dat zich van moment tot moment ontwikkelt. Gaandeweg ontvouwt het zich en komt het steeds meer tot ontplooiing. Het regelmatig beoefenen van meditatie werkt door in het leven van alledag en zet bepaalde veranderingen in gang. Je kunt het vergelijken met het ontluiken van een bloem. Langzaam maar zeker opent zij zich voor het zonlicht en komt zij tot bloei.

Hoe meer je het beoefenen van meditatie tot een deel van je bestaan maakt, hoe meer je vanuit jouw eigen innerlijke waarheid begint te leven. Je kunt er zeker van zijn dat wanneer je één en ander met zorg en aandacht doet, dit niet zonder gevolgen zal blijven. Je leven zal er door veranderen.
Je innerlijke leiding volgen

 

Wie regelmatig stil is en mediteert zal gaan merken dat er een zekere mate van lef en moed voor nodig is om verder te komen op het pad. Het beoefenen van meditatie zal je namelijk gaandeweg in contact brengen met de diepste waarheid over jezelf. Die waarheid wil echter niet alleen gekend en begrepen worden, maar ook geleefd. Dat kan best confronterend zijn en is niet altijd gemakkelijk.  

Ware meditatie verbloemt niets. Ze ziet alles aan en is volstrekt eerlijk. Niets wordt mooier gemaakt dan het is. Zou je dat wel doen dan ben je niet aan het mediteren, maar aan het fantaseren. Je probeert de waarheid te ontwijken. En dat is niet waar het bij meditatie om draait. Mediteren houdt in dat je er voor kiest om stil en ontvankelijk te worden, zodat je in een diep contact kunt komen met je innerlijke leiding. Er zal een duidelijk ‘weten’ in jezelf ontstaan m.b.t. wie je bent, wat jou te doen staat en hoe je dient te handelen in het dagelijkse leven. 

Een belangrijk kenmerk van innerlijke leiding is dat er niet mee valt te schipperen. Als je eenmaal in contact bent met jouw innerlijke leiding dan wordt het onmogelijk om haar te ontkennen. De diepste waarheid over jezelf wil gehoord, gekend en ervaren worden. Je kunt met die waarheid geen misleidende spelletjes spelen. Doe je dat toch dan kunnen problemen, spanningen of verwarring in je leven ontstaan. 

Je innerlijke waarheid wil zich uitdrukken en manifesteren in de wereld. Ze zal steeds duidelijker aan je vragen bepaalde stappen te nemen, veranderingen door te voeren of bepaalde confrontaties aan te gaan. Ze wil dat je authentiek en eerlijk bent bij alle besluiten die je neemt. Dat kan betekenen dat je bekende en platgetreden paden zult moeten verlaten. Of dat je tot nu toe onbekend terrein zult moeten betreden. Soms echter wil je innerlijke leiding alleen maar dat je wat vaker rustig en stil bent, zodat je nog dieper met haar in contact kunt komen.  

Meditatie is een altijd doorgaande oefening in het bewust ervaren en volgen van jouw innerlijke leiding. Die leiding wordt je kompas en gids.
Een goede leraar vinden (1)

 

Misschien heb je ooit een aantal boeken gelezen over het beoefenen van meditatie of ben je in contact gekomen met bepaalde informatie. Naar aanleiding daarvan heb je wellicht besloten om zelf te gaan mediteren. Je verlangen naar meditatie kan uiteraard ook op een meer natuurlijke manier zijn ontstaan. Op een dag ben je simpelweg in stilte gaan zitten en begonnen met mediteren.  

Het komt echter regelmatig voor dat mensen die een tijdje zelf meditatie beoefenen gaan merken dat er bepaalde moeilijkheden ontstaan tijdens het mediteren. Ook kan iemand te maken krijgen met een aantal specifieke problemen als gevolg van het beoefenen van meditatie. Sommige mensen ervaren bijvoorbeeld dat zij door regelmatig te mediteren in plaats van rustiger juist onrustig of meer gespannen worden. Mediteren is innerlijk werk en het kan zijn dat je wordt geconfronteerd met pijnlijke gedachten, emoties of blokkades. Je kunt je bewust worden van zaken die je eigenlijk liever wilt vermijden of die je niet onder ogen wilt zien, maar die wel je aandacht beginnen op te eisen. Het kan een hele klus zijn om te begrijpen of te ontdekken hoe je daar allemaal mee om moet gaan. Op dat moment is het juiste tijdstip aangebroken om op zoek te gaan naar een goede meditatie docent of een spiritueel leraar. 

Sommige leraren werken met groepen, sommigen werken individueel en weer anderen doen beide. Er zijn ook leraren die je slechts een enkele maal uitnodigen voor een gesprek en vervolgens 'op afstand' met jou werken zonder dat er verder regelmatig contact plaats vindt. Je zult in overleg met een leraar uiteindelijk zelf moeten bepalen wat voor jou de beste methode is. Wel is het zo dat wanneer jij innerlijk klaar bent om leiding te ontvangen van een leraar, je die leraar ook zult vinden. Is de leerling klaar, dan is de leraar daar. 

Voor wie ernst maakt met het beoefenen van meditatie is het vinden van een goede leraar een belangrijke aangelegenheid. Je zult het met aandacht moeten doen. Wanneer je een leraar vindt in wie je vertrouwen hebt, wees dan ontvankelijk voor wat je vanaf dat moment wordt aangereikt. Het contact met je leraar kan alle ideeën die je tot nu toe had over meditatie op losse schroeven zetten. Het kan je leven een geheel nieuwe wending geven.
Een goede leraar vinden (2)

 

Wie het besluit neemt om zich tot een spiritueel leraar te wenden voor begeleiding of advies, dient vanaf dat moment rekening te houden met een aantal veranderingen die kunnen gaan optreden. Het maakt niet uit of je individueel met een leraar te maken krijgt of dat jij je aansluit bij een bepaalde spirituele school of groep. Vanaf het moment dat jij besluit dat je er klaar voor bent om leiding te ontvangen van een spiritueel leraar, worden een aantal zaken in werking gezet. Daarmee begint dan jouw spirituele scholing bij de desbetreffende leraar.   

Elke goede leraar doet eigenlijk maar één ding en dat is jou helpen alles uit de weg te ruimen wat een werkelijk contact met jouw eigen innerlijke waarheid in de weg staat. Op het spirituele pad bestaan namelijk een aantal veel voorkomende misvattingen en valkuilen. Een zeer grote valkuil is dat je jezelf wijs maakt dat je op een juiste manier mediteert of dat je op de goede weg bent, terwijl je eigenlijk alleen maar zit te dromen en jezelf verliest in allerlei onjuiste ideeën m.b.t. een spiritueel leven. Er is dan helemaal geen sprake van ware meditatie of van een gezonde spirituele ontwikkeling, maar jij verbeeldt je dat dit wel zo is. Als gevolg daarvan kun je gaandeweg terecht komen in allerlei illusies. En dat is beslist niet waar het bij meditatie of een spirituele scholing om draait. 

Een goede leraar zal dit soort zelfmisleiding echter doorzien en je helpen op de juiste wijze in contact te komen met jouw eigen innerlijke wijsheid. Tevens gaat er van zo'n leraar een bepaalde rust uit. Die rust kan jou ondersteunen om beter afgestemd te raken op jouw eigen innerlijke rust. Daarmee wordt een gezonde basis gelegd voor meer helderheid en een goed onderscheidingsvermogen.   

Een goede leraar zal je daarnaast altijd begeleiden om de juiste balans te vinden tussen het beoefenen van meditatie en het leven van alledag. Meestal zal een leraar je bepaalde adviezen geven met betrekking tot zaken die in jouw leven dringend aandacht nodig hebben. Maar een goede leraar zal nooit aan je vragen om lichamelijke behoeften, werk, studie of bepaalde relaties op te geven omwille van het spirituele pad. Dat soort keuzes dien je altijd helemaal zelf te maken. Mocht dit zich toch voordoen, wees dan zeer op je hoede.
Geduldig uithouden

 

Het beoefenen van meditatie is geen haastklus. Mediteren vraagt om een zekere mate van discipline, geduld en uithoudingsvermogen. Begrippen als 'vlug', 'snel' of 'instant' zullen terzijde moeten worden geschoven.   

Wie regelmatig mediteert zal rekening moeten houden met het feit, dat zich momenten kunnen voordoen waarbij het lijkt alsof er door het mediteren helemaal niets gebeurt of verandert. Je kunt soms het gevoel krijgen dat het beoefenen van meditatie geen enkele vruchten afwerpt. Aanvankelijk had je misschien bepaalde ideeën of verwachtingen m.b.t. het mediteren, maar gaandeweg blijven resultaten uit en wordt het leeg en stil in jezelf. Het kan er zelfs een tijdje op lijken alsof alles eerder slechter en moeizamer gaat dan voorheen. 

Gedurende dit soort periodes zal je motivatie om door te gaan met het mediteren op de proef worden gesteld. Eigenlijk zou je er het liefst mee stoppen en je overgeven aan één of andere vorm van afleiding of plezier. Maar juist op dit soort momenten komt het erop aan dat je geduld en discipline opbrengt om door te gaan met het beoefenen van meditatie. Juist op dit soort momenten wordt er van je gevraagd om toch weer te gaan zitten en stil te worden. 

Als het je lukt om geduldig door te gaan en vol te houden, dan voltrekt zich iets uitermate belangrijks in jezelf. Je ontwikkelt dan namelijk gaandeweg de kracht om op een dieper niveau te kunnen mediteren. Daardoor komen nieuwe inzichten en bewustzijn vrij. En juist daardoor worden nieuwe resultaten geboekt. Pas dan kan een volgende stap zich aandienen. Voorwaarde is echter wel dat de moeilijke momenten ook werkelijk worden doorgemaakt en dat je ze leert uithouden. Zou je voortijdig afhaken dan kom je simpelweg niet verder. Iedere goede meditatieleraar weet dit en zal je in een dergelijke situatie altijd aanmoedigen om door te gaan met het beoefenen van stilte en meditatie.
Transmissie

 

Een belangrijk verschijnsel dat zich kan aandienen bij een ieder die regelmatig mediteert, ongeacht of dit alleen gebeurt, in groepsverband of onder begeleiding van een bepaalde coach of leraar, is het ervaren van transmissie. Transmissie houdt in dat er tijdens het beoefenen van meditatie of als gevolg daarvan, een overdracht plaatsvindt van energie, inzicht, inspiratie of spirituele leiding. Degene die de transmissie ervaart, is daarbij zelf niet verantwoordelijk voor de overdracht die plaatsvindt. Met andere woorden: de ontvanger van de energie die tijdens transmissie wordt overgedragen, is zelf niet de veroorzaker van het verschijnsel. Transmissie komt voort uit een andere spirituele bron of dimensie.

Transmissie gebeurt onverwachts en neemt meestal de vorm aan van een openbaring of een geheel nieuw inzicht. De transmissie kan gepaard gaan met een intens gevoel van genade of bevrijding. Vaak ervaart iemand genezing, heling, verandering of een doorbraak in bepaalde omstandigheden.

Transmissie kun je opvatten als het overspringen van een hoeveelheid lading. Het is te vergelijken met een situatie waarbij twee personen plotseling verliefd worden op elkaar. Er springt dan volledig onverwachts een bijzondere energie over tussen de betrokkenen. Iets dergelijks geldt ook voor een ervaring met transmissie. Er vindt een overdracht van energie plaats, maar het is onmogelijk om het vooraf te voorspellen.  

De oorzaak van transmissie ligt altijd buiten het waarnemingsveld van degene die het ervaart en is afkomstig van een hogere spirituele bron. Deze bron kan het bewustzijn of de aanwezigheid van een spiritueel leraar zijn, maar meestal is een leraar slechts een kanaal of medium voor de energie die tijdens transmissie wordt overgedragen. De energie zelf is vaak afkomstig van hogere spirituele wezens zoals 'Engelen' of 'Verheven Meesters'.  

De overdracht van transmissie is niet alleen voorbehouden aan spirituele leraren of begeleiders. Wel is het zo dat de aanwezigheid of nabijheid van een bepaalde specifieke leraar een transmissie kan initiëren of de kwaliteit van de overdracht verhoogt. Maar een transmissie kan ook plaatsvinden tussen de leden van bijvoorbeeld een meditatie groep. In principe kan ieder mens een kanaal zijn waardoor transmissie plaatsvindt. Tevens kunnen planten, dieren, stenen of bepaalde plaatsen als medium fungeren. Belangrijk is niet zozeer wie of wat het medium is tijdens een transmissie, maar wel of de transmissie onvoorwaardelijk wordt gegeven en in volledige vrijheid wordt ontvangen. 

Transmissie is te allen tijde een bijzonder geschenk dat, wanneer de tijd rijp is, uit liefde aan iemand wordt geschonken. Het is een spirituele gift die bijdraagt aan iemands persoonlijke spirituele groei en ontwikkeling. En daarmee aan de groei en ontwikkeling van het geheel.
De verschillende niveaus van spiritueel inzicht  -  Deel 1 : 'Ontwaken'

      

Het regelmatig beoefenen van meditatie en stilte brengt bepaalde ervaringen met zich mee die gaandeweg kunnen leiden tot een geheel nieuwe beleving van de werkelijkheid. Wie namelijk het pad van meditatie betreedt, doet daarmee tegelijkertijd een stap in de richting van een spirituele scholing, ongeacht of men zich dit bewust is of niet. Deze scholing doorloopt meestal een aantal stadia, die je het beste kunt vergelijken met de verschillende taken, opdrachten en examens op een gewone school. Bij de spirituele scholing gaat het echter om bepaalde niveaus van spiritueel inzicht. Het is belangrijk dat iemand die serieus mediteert op de hoogte is van de verschillende fasen die horen bij een spirituele ontwikkeling. 

Een belangrijke ervaring die zich bij veel mensen aandient nadat zij geruime tijd meditatie hebben beoefend, is het inzicht dat een mens meer is dan zijn lichaam, gedachten en emoties. Er ontstaat een besef dat er naast het ervaren of waarnemen van deze 'onderdelen' van het menselijke wezen, ook nog een 'hoger wezen' bestaat. Dit hogere wezen wordt door spirituele scholen dikwijls de 'waarnemer' of het 'hogere zelf' genoemd. 

Op het moment dat het volledig tot je doordringt dat jijzelf deze waarnemer bent en dat je emoties, gedachten en lichaam slechts zaken zijn die tijdens het mediteren door jou worden waargenomen, vindt er een definitieve verandering plaats in hoe jij jezelf waarneemt. Vanaf dat moment ervaar je het 'ware zelf' als een op zichzelf staande vorm van bewustzijn of 'energie' binnen de totaliteit van je wezen. Je ontwaakt als het ware uit de illusie dat je uitsluitend een lichaam met gedachten en emoties bent. Dit is de reden dat de spirituele traditie deze ervaring 'ontwaken' noemt. 

In de ontwaakte toestand heb je wel een lichaam, zijn er gedachten en ervaar je emoties, maar je bent er niet meer volledig mee geïdentificeerd. Je beseft namelijk dat je werkelijke wezen spiritueel van aard is en uit spirituele energie bestaat. Jouw lichaam, gedachten en emoties maken daar deel van uit, maar het zijn slechts delen van een veel groter geheel, net zoals jouw hoofd, armen en benen een deel zijn van je fysieke lichaam. 

Het spirituele deel van je wezen dat je in de ontwaakte toestand ervaart en dat je kunt omschrijven als je 'ware zelf', heeft een heel eigen unieke verschijningsvorm of frequentie. Het is ook een soort van lichaam, net zoals het fysieke lichaam dat is, maar i.p.v. fysieke materie bestaat het uit spirituele energie of 'licht'. De spirituele traditie noemt dit lichaam het 'lichtlichaam'. Aan iemand met helderziende vermogens die aura's kan zien, toont dit lichaam zich in vele bijzondere kleuren. En met recht kan worden gesteld, dat het ware spirituele wezen van de mens een 'lichtwezen' is.
De verschillende niveaus van spiritueel inzicht  -  Deel 2 : 'Verlichting'

      

Wanneer je als gevolg van het regelmatig beoefenen van meditatie steeds beter begint te beseffen dat jouw ware innerlijke wezen spiritueel van aard is en dat jouw lichaam, emoties en gedachten slechts een zeer beperkt deel zijn van wat jij meestal 'jezelf' noemt, raak je steeds beter afgestemd op het 'ware zelf'. Dit afgestemd zijn op de unieke energie van je 'ware zelf' is slechts een eerste stap in de richting van een totaal andere vorm van inzicht in de werkelijkheid waarin je tot nu toe dacht te leven. 

Zoals eerder beschreven, kun je het ervaren van jouw eigen innerlijke energie of 'licht' een vorm van spiritueel 'ontwaken' noemen. Veel mensen op het spirituele pad denken dat daarmee het einddoel is bereikt en blijven op dit niveau van inzicht staan. Dat is echter een grote vergissing. Je ontwikkelt dan slechts een egocentrische gerichtheid op je eigen wezen. Maar er bestaat een hogere trede van spiritueel inzicht. Dit inzicht heeft betrekking op een spirituele realiteit die vele malen groter is dan datgene wat jij als jouw 'ware zelf' ervaart.

Je kunt zeggen dat iemand die 'ontwaakt' is, een allereerste glimp heeft opgevangen van een ander soort realiteit of werkelijkheid. Er is een deur open gegaan naar een spirituele dimensie van het bestaan. Deze dimensie bestaat uit spirituele energie of 'licht'. In de ontwaakte toestand is het echter uitsluitend het eigen 'innerlijke licht' dat wordt waargenomen. Zou je het wat jouw waarnemingen betreft hier bij laten, dan verwerf je eigenlijk alleen wat meer inzicht in jezelf. Maar je hebt daarnaast geen enkel idee of er buiten dit 'zelf' ook nog iets anders bestaat.  

Net zoals je in de fysieke realiteit een fysieke ruimte om je heen hebt, zo bestaat er in de spirituele realiteit een spirituele 'ruimte' of werkelijkheid. En net zoals je met je fysieke zintuigen de fysieke wereld hebt leren waarnemen, zo is het mogelijk om met het spirituele deel van je wezen een spirituele wereld te leren waarnemen. Alleen is die wereld veel subtieler van aard. Aanvankelijk wordt zij door veel beoefenaars van meditatie ervaren als een wereld van energie. Deze energie bestaat uit zeer subtiele stromingen, trillingen of vibraties. Zeer sensitieve mensen ervaren soms ook bepaalde 'tonen' of 'klanken'. Wie echter door het beoefenen van meditatie steeds dieper doordringt in de spirituele realiteit, zal gaandeweg een wereld van spiritueel 'licht' leren waarnemen. Dit bijzondere licht verschijnt in de vorm van kleuren, tinten, beelden en patronen. 

Het niveau van inzicht dat wordt bereikt wanneer iemand heeft geleerd om spiritueel licht waar te nemen dat afkomstig is uit hogere dimensies, wordt in de spirituele tradities 'verlichting' genoemd. Vanaf dat moment is iemand niet alleen 'ontwaakt', maar ook 'verlicht'.
De verschillende niveaus van spiritueel inzicht  -  Deel 3 : 'Initiatie'

 

Zoals in de twee voorgaande overwegingen werd beschreven, bestaan er verschillende niveaus van spiritueel inzicht. Iemand die regelmatig op een serieuze manier meditatie beoefent, doet bepaalde ervaringen op die een nieuw licht werpen op de werkelijkheid. Hierdoor ontwikkelt iemand een andere manier van waarnemen. Als gevolg van deze andere manier van waarnemen kan gaandeweg een hoger spiritueel inzicht ontstaan.

Wanneer iemand door het beoefenen van meditatie leert waar te nemen dat zijn innerlijk wezen spiritueel van aard is en uit spirituele energie of 'licht' bestaat, dan wordt dit niveau van inzicht 'ontwaken' genoemd. Als iemand vervolgens leert waar te nemen dat er naast de fysieke werkelijkheid ook een spirituele realiteit bestaat die is opgebouwd uit verschillende vormen van spiritueel 'licht', dan wordt dit niveau van inzicht 'verlichting' genoemd. Er bestaat echter nog een hogere vorm van spiritueel inzicht.

Je kunt zeggen dat iemand die 'verlicht' is bepaalde vormen van spiritueel 'licht' heeft leren waarnemen, die afkomstig zijn uit spirituele dimensies van het bestaan. Veel mensen denken dat 'verlichting' daarmee het hoogste is wat iemand op het spirituele pad kan bereiken. Maar er ontbreekt nog iets aan dit niveau van inzicht. Het is voor iemand die 'verlicht' is vooralsnog onduidelijk wat het spirituele 'licht' dat wordt waargenomen nu precies is. Ook kan iemand met dit niveau van inzicht niet bepalen uit welke bron het 'licht' afkomstig is.

Wanneer iemand door steeds verdergaande overgave tijdens het mediteren zover kan komen dat elke vorm van controle of interpretatie volledig achterwege kan worden gelaten, dan zal op een zeker moment aan de mediterende worden onthuld, wat de betekenis is van het spirituele 'licht'. Tevens zal dan duidelijk worden uit welke bron het afkomstig is en wat het verband is tussen dit spirituele 'licht' en de fysieke wereld waarin wij als mensen leven. Er gaan deuren open naar een grotere kosmisch-spirituele realiteit.

Het niveau van inzicht dat wordt bereikt wanneer iemand het spirituele 'licht' uit hogere dimensies kan doorgronden, wordt 'initiatie' of 'inwijding' genoemd. Iemand is vanaf dat moment niet alleen 'verlicht' maar ook 'geïnitieerd'. Het is echter wel belangrijk om te beseffen dat er vele niveaus van initiatie bestaan. Dit is de reden dat in meerdere spirituele tradities wordt gesproken over verschillende 'graden van inwijding'. Daarnaast is het niet helemaal juist om te zeggen dat iemand een bepaald niveau van initiatie 'bereikt'. Initiatie voltrekt zich namelijk altijd in de vorm van een openbaring of 'genade'. Het is een zeer bijzonder geschenk dat afkomstig is uit de hogere kosmisch-spirituele dimensies van het bestaan.
Zonen en Dochters van het Licht

 

Velen vragen zich bezorgd af wat er met de wereld aan de hand is. Want het is duidelijk dat zich momenteel op allerlei gebieden van het leven ingrijpende veranderingen aandienen. Veel zaken lijken in een stroomversnelling te raken, zowel op individueel als ook op een mondiaal niveau.

Op veel plaatsen in de wereld is er sprake van chaos, dreiging of onhoudbare situaties. Langzaam dringt bij veel mensen het besef door dat er iets staat te gebeuren en dat het zo niet verder kan. Maar wat staat er dan precies te gebeuren en hoe moet het daarna verder? 

Voor wie in staat is helderziend waar te nemen is het duidelijk dat de planeet waarop wij leven niet als een op zich zelf staande en geïsoleerde wereld in de kosmos bestaat. De Aarde is in een ver verleden uit het universum ontstaan en is nog altijd volledig met de evolutie van het grote geheel verbonden. De impulsen voor de veranderingen die momenteel op allerlei niveaus plaats vinden, hebben hun oorsprong in dat geheel. 

Je kunt er rustig van uit gaan dat de enorme krachten die ooit in staat zijn geweest om het universum te laten ontstaan, echt wel over de wijsheid en het inzicht beschikken om onze Aarde op dit moment in haar ontwikkeling verder te leiden. En het zijn nu precies deze krachten die momenteel onze wereld aanzetten tot grote veranderingen. Je zou ook kunnen zeggen: deze leidende universele krachten 'willen'  nu verandering. Het is van belang dat mensen zich bewust worden wat deze verandering inhoudt. Dat is nodig om op juiste wijze te kunnen reageren op wat er gaande is. 

Wat betekenen al deze veranderingen die momenteel plaats vinden? Wat is het wat zich in het bewustzijn van veel mensen begint op te dringen? Het antwoord op deze vragen is: er vinden zeer belangrijke veranderingen plaats in het bewustzijn. En in dit nieuwe bewustzijn zullen mensen zich weer herinneren dat zij deel uit maken van een grotere kosmische realiteit. Mensen zullen zich ook weer bewust worden dat er in die realiteit leidende spirituele krachten werkzaam zijn, die ons en onze wereld verder kunnen helpen. Alleen doordat mensen zich open stellen voor deze vorm van leiding,  kunnen werkelijke oplossingen worden gevonden voor de vele problemen waarvoor zij zich gesteld zien. Dit inzicht is altijd het belangrijkste doel geweest van iedere goede spirituele school.

De krachten of 'spirituele wezens' die het universum en onze Aarde leiden waren in alle tijden bekend bij verschillende spirituele tradities. Meestal worden ze aangeduid als de 'Kosmische Hiërarchie'. Zij bestaat uit vele wezens, krachten en niveaus. Elk met een geheel eigen bewustzijn en taak. Ook de mens wordt bewust of onbewust geleid door deze spirituele wezens of 'engelen'. De spirituele traditie noemt ze 'Boodschappers' of 'Malaak'.  

In onze tijd gaan daarnaast veel belangrijke impulsen voor transformatie en verandering uit van een bepaalde specifieke groep kosmische wezens. Zij zijn bekend onder verschillende namen en worden 'Elohim', 'Rainbow-Warriors' of 'Zonen en Dochters van het Licht' genoemd.
Stilte zijn


Onlangs maakte ik een wandeling met een goede vriend die zich inmiddels enige tijd bezig houdt met het beoefenen van meditatie en stilte. Tijdens het wandelen vertelde hij mij, dat zijn recente deelname aan een stilte-retraite hem zeer hard had geconfronteerd met alle onrust en herrie in hemzelf. Hoe was dat nu mogelijk, ondanks al zijn pogingen van de afgelopen jaren om stil te worden en te mediteren?

Toen ik hem vroeg naar de manieren waarop hij probeert stil te worden en te mediteren, volgde een hele waslijst aan methoden. Hij luistert regelmatig naar rustgevende muziek, doet verschillende ademhalingsoefeningen en drinkt elke dag kalmerende kruidenthee. Hij sport regelmatig en beoefent dagelijks yoga. Daarnaast verdiept hij zich in allerlei boeken m.b.t. meditatie en speurt hele avonden op het internet naar websites of artikelen. Toch heeft hij de laatste tijd het gevoel dat hij eigenlijk steeds onrustiger aan het worden is .....

Ik zweeg geruime tijd en vroeg hem vervolgens wat hij er van vond om al het zoeken en proberen eens achterwege te laten en simpelweg stil-te-zijn, hier en nu. Simpelweg aandachtig stil-zijn. Verbaasd en met grote ogen keek hij me aan.

We gingen zitten, gewoon op de plek waar we ons op dat moment bevonden. Er viel een diepe, serene stilte. Alleen getjilp van vogels was te horen.   

Een vlinder fladderde voorbij.

 
E-mailen
Bellen
Info